Konto Klienta to nowoczesny system informacyjno – transakcyjny dla Klientów Generali. Pozwala na szybki i prosty dostęp do posiadanych produktów ubezpieczeniowych oraz zarządzanie swoimi umowami.

Konto Klienta jest:
- innowacyjne i funkcjonalne – kompleksowe narzędzie do obsługi polis
- proste w obsłudze – intuicyjne menu i nowoczesny wygląd
- bezpieczne – indywidualny login i hasło dostępu

 • Dostęp do wszystkich umów w jednym miejscu
 • Zebrane informacje o inwestycjach i ich aktualnej wartości
 • Przegląd zakresu ochrony
 • Zarządzanie umowami i zakresem ryzyk jakie każda z nich pokrywa
 • Dostęp do pełnego zestawu informacji o każdej posiadanej umowie wraz z zakresem, sumą ubezpieczenia i wysokością składki
 • Możliwość zmiany częstotliwości opłacania składki regularnej i wysokości wymaganej składki
 • Pełna historia wybranej umowy ubezpieczenia przedstawiona w prosty, graficzny sposób
 • Historia operacji uwzględnia wszystkie zmiany dokonane w ramach danej umowy
 • Aktualny udział poszczególnych funduszy wchodzących w skład umowy
 • Liczba i wartość poszczególnych jednostek funduszy na rachunkach w ramach umowy (np., rachunek składek podstawowych, rachunek składek dodatkowych, rachunek IKE, rachunek IKZE itp.)
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
 • Łatwy sposób zmiany funduszy oraz możliwość całkowitego przebudowania portfela inwestycyjnego
 • Zlecenia generowane automatycznie i przekazywane do realizacji
 • Bezpłatne zlecenia dyspozycji (o ile OWU nie stanowią inaczej)
 • Baza wszystkich dokumentów i formularzy związanych z obsługą umów
 • Porównanie nawet 5 funduszy różnych TFI i sprawdzenie ich wyników w dowolnie wybranym okresie
 • Przedstawienie głównych informacji o danym funduszu oraz jego poziomie ryzyka, wynikającym z przyjętej strategii inwestycyjnej
 1. 1
 2. 2
 3. 3a
 4. 3b
 5. 4
 6. 5
 7. 6a
 8. 6b
 • Po zalogowaniu do serwisu pojawia się komunikat z bieżącymi informacjami dotyczącymi posiadanych umów/certyfikatów
 • Aktualne komunikaty dostępne są w menu górnym, w sekcji „Wiadomości” oraz przy liście posiadanych umów/certyfikatów
 • W menu górnym znajdują się wszystkie funkcje informacyjne, za pomocą których można: przeczytać wiadomości, pobrać dokumenty, zadać pytanie, uzyskać pomoc
 • Menu z lewej strony zawiera dostęp do wszystkich funkcjonalności w ramach wybranej umowy, za pomocą których można: składać dyspozycje sprawdzenia aktualnego stanu umowy, zapoznać się ze wszystkimi szczegółami, przeglądać historię umowy
 • Główna część ekranu prezentuje wszelkie informacje dostępne dla wybranego zakresu z menu po lewej stronie
 1. 1a
 2. 1b
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 • Krótkie filmy instruktażowe przedstawiają jak korzystać z najważniejszych funkcji w Koncie Klienta
 • W Koncie Klienta znajdziesz wszystkie informacje o swoich umowach